Adrese ale Agentiei Locale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti: Sector 1 Adresa : Bucuresti, Str.Spataru Preda nr.12 (corp cladire D) Telefon : 021/3118507, 021/3118508, E-mail: sector1@ajofm.anofm.ro Sector 2 Adresa : Bucuresti, Str.Spataru Preda nr.12 (corp cladire A) Telefon : 021/3132446, 021/3138518, E-mail: sector2@ajofm.anofm.ro Sector 3 Adresa : Bucuresti, strada Tabacarilor nr.20, sector 4 Telefon : 021/331.20.20, 021/331.60.65, E-mail: sector3@ajofm.anofm.ro Sector 4 Adresa : Bucuresti, Sos. Berceni nr. 8 Telefon : 021/3327628, 021/3327629, E-mail: sector4@ajofm.anofm.ro Sector 5 Adresa : Bucuresti, Bd. Pieptanari nr. 64 Telefon : 021/3366682, 021/3366771, E-mail: sector5@ajofm.anofm.ro Sector 6 Adresa : Bucuresti, Bd. Timisoara nr 59 Telefon : 021/4131471, 021/4132430, E-mail: sector6@ajofm.anofm.ro Acte necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj: 1. Actul de identitate, in original si copie; 2. Actele de studii si de calificare,in original si copie; 3. Certificatul de nastere,in original si copie; 4. Certificatul de casatorie,in original si copie; 5. Adeverinta medicala , din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale 6. Actele eliberate de organele financiare teritoriale,din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decit indemnizatia de somaj 7. Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca , nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii mai mici decit indemnizatia de somaj. In afara actelor si documentelor enumerate mai sus care trebuiesc prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj , cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita ,dupa caz, si de: A. In cazul persoanelor provenite din munca: a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator b) Copie de pe hotarirea definitiva de reintegrare in munca , atunci cind reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; c) Dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului; d) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca , in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmind ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea . e) Adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; B. In cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobindesc capacitatea de munca: a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator; b) Decizia de revizuire medicala , in original si in copie , emisa de medicul expert al asigurarilor sociale , din care sa rezulte redobindirea capacitatii de munca; c) Adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente , din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului C. In cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora: a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator b) Dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator c) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei d) Act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu D. In cazul persoanelor care au incheiat contract de asigurare pentru somaj : a) Copie a contractului de asigurare pentru somaj , incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta ; E. In cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale: a) Actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie b) Declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului F. In cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale: a) Actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie; b) Declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului; G. In cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar: a) Livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra , in original si copie; b) Declaratie pe proprie raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca c) Adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii.
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE