Problema conditiilor obtinerii reprezentativitatii la nivel de unitate a organizatiilor sindicale a constituit obiect de controversa atat in doctrina cat si in practica judiciara. Astfel, nu a existat un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. c) si ale art. 18 alin. (3) teza finala din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, referitor la conditiile necesare pentru dobandirea reprezentativitatii de catre organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate. Conform art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 „La negocierea contractelor colective de munca la nivel national, de ramura si de unitate participa organizatiile sindicale care indeplinesc urmatoarele conditii: (...) c) la nivel de unitate: -au statut legal de organizatie sindicala; -numarul de membrii ai sindicatului reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii. Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 dispune ca „Organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) lit. c), precum si daca sunt afiliate la o organizatie sindicala reprezentativa.” Datorita modului diferit de interpretare al instantelor chemate sa aplice legea, in practica s-a creat o jurisprudenta bogata si neunitara, unele instante de judecata apreciind ca pentru a putea fi reprezentativ la nivel de unitate sindicatul trebuie sa indeplineasca in mod alternativ conditiile prevazute de art. 17 alin. (1) lit. c) sau pe aceea a afilierii la o organizatie sindicala reprezentativa, in timp ce alte instante de judecata au sustinut ca organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate sunt reprezentative atunci cand intrunesc in mod cumulativ, conditiile prevazute de art. 17 alin. (1) lit. c) si pe cele ale art. 18 alin. (3) teza finala din Legea nr. 130/1996. In opinia acestora din urma, pentru a putea negocia contractul colectiv la nivel de unitate organizatiile sindicale trebuie sa aiba statut legal de organizatii sindicale, numarul de membrii ai sindicatului sa reprezinte cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii si sa fie afiliate la o organizatie sindicala reprezentativa. Prin admiterea recursului in interesul legii promovat de Procurorul General al Romaniei, inalta Curte de Justitie si Casatie a statuat definitiv cu privire la interpretarea art. 17 alin. (1) lit. c) si a art. 18 alin. (3) teza finala din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, referitor la conditiile necesare pentru dobandirea reprezentativitatii de catre organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate. Pana la acest moment decizia nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Solutia insa este clara, fiind adusa la cunostinta opiniei publice prin comunicatul Biroului de Informare si Relatii Publice din cadrul aceleiasi instante. Organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative daca indeplinesc in mod alternativ, fie conditiile prevazute de art.17 alin.1 lit.c din Legea nr. 130/1996, republicata, privind contractul colectiv de munca, respectiv, sa aiba statut legal de organizatie sindicala si numarul de membrii ai sindicatului sa reprezinte cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii, fie conditia prevazuta de art.18 alin. 3 teza finala, din lege, in sensul de a fi afiliate la o organizatie sindicala reprezentativa.
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE