PROTOCOL nr. 35288 din 23.06.2008 Incheiat astazi 23 iunie 2008, in ultima sedinta de negociere a Contractului Colectiv de Munca al RATB-RA. Negocierile au fost purtate intre conducerea RATB-RA, reprezentata prin comisia de negociere numita de Directorul General si reprezentantii sindicatelor representative din RATB-RA. Reprezentantii patronatului si sindicatelor reprezentative, sunt nominalizati in Anexele 11 si 12 la CCM 2008-2009. In perioada 8 mai - 23 iunie 2008, au avut loc negocierile Contractului Colectiv de Munca al RATB-RA, pentru perioada 2008-2009. S-a procedat la discutarea propunerilor de modificare sau completare a unor articole din CCM 2007-2008 si anexele sale, facute atat de sindicate cat si de patronat, astfel fiind negociat in totalitate Contractul Colectiv de Munca. S-au convenit de comun acord urmatoarele: 1) Indexarea grilei de salarizare cu 22% in doua etape, dupa cum urmeaza: a) Acordarea, incepand cu data de 1 iulie 2008, a unei cresteri medii salariale de 10%, procent aplicat la fondul de salarii tarifar valabil la 30 iunie 2008; b) Acordarea, incepand cu data de 1 noiembrie 2008, a unei cresteri medii salariale de 12%, procent aplicat la fondul de salarii tarifar valabil la data de 30 iunie 2008; 2) Acordarea unui procent de 2% aplicat la fondul tarifar de salarii, pentru promovarea in grila a tuturor categoriilor de salariati incepand cu data de 1 martie 2009. Criteriile de promovare se vor stabilii de comun accord administratie-sindicate. 3) La Centrul de Sanatate, cresterile salariale se vor face functie de posibilitatile financiare, astfel: - la 1 iulie 2008, se va acorda o crestere medie salariala de 15% la fondul tarifar de salarii valabil la data de 1iunie 2008, respective indexarea grilei actuale de salarizare cu 15%; - la 1 octombrie 2008, se va acorda o crestere medie salariala de 5% la fondul tarifar de salarii valabil la 1 iulie 2008, respective indexarea grilei de salarizare valabila pana la 1 iulie 2008, cu 20%. 4) Comisia mixta (administratie-sindicate), constituita in scopul analizarii posibilitatilor privind reducerea programului de lucru pentru conducatorii de vehicule de la transportul in comun, isi va continua activitatea intr-o formula extinsa, demarand actiuni concrete pentru crearea cadrului legal si organizatoric necesar, astfel incat pana la expirarea CCM 2008-2009, sa vina cu o concluzie care sa permita luarea unei decizii cu privire la reducerea programului de lucru pentru aceasta categorie de salariati. 5) Odata cu incheierea noilor Contracte RCA pentru anul 2009, privind asigurarea vehiculelor din dotarea RATB-RA, conducerea va solicita facilitate de preluare de risc pentru evenimentele de circulatie create de catre conducatorii de vehicule, de la societatile de asigurari participante la licitatia de acordare a acestei proceduri. 6) Reanalizarea si actualizarea, pana la data de 31.12.2008, a proceselor tehnologice si a normelor de munca, respective a incadrarii lucrarilor in grade de complexitate corespunzatoare categoriilor de lucrari existente la ora actuala. Functie de concluziile rezultate din aceste analize, se va proceda la modificarea corespondentei dintre categorii de lucrari si nivele de salarizare, printr-un act additional la CCM 2008-2009, de comun accord administratie-sindicate. 7) Pna la finele anului 2008, prin organale abilitate de lege in acest sens si/sau institute specializate, se va proceda la efectuarea determinarilor/expertizarilor care se impugn la locurile de munca beneficiare de sporuri pentru conditii grele, nocive, periculoase etc., in vederea reactualizarii acestora in raport cu conditiile concrete de lucru. 8) Pe parcursul anului de contract CCM 2008-2009, de comun accord administratie-sindicate se va proceda la reevaluarea unor meserii si functii la care se constata neconcordante intre sarcinile de serviciu si limitele de salarizare si functie de rezultate, se va modifica Anexa 2 la Sistemul de salarizare. 9) Valabilitatea textelor din forma finala a CCM 2008-2009, este certificate de semnaturile pe fiecare pagina, a urmatorilor: - CHIRU VIRGIL -din partea Patronatului - IONESCU MIRCEA -din partea STB - PETRARIU VASILE -din partea USTPLB Un exemplar din CCM, cu semnaturile partilor, se va depune la Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. 10) Prezentul Protocol s-a incheiat in 12 exemplare, cate unul pentru fiecare sindicat reprezentativ si 3 exemplare pentru conducere.
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE