Conditii necesare pentru a putea obtine permisul de conducere Conducatorii de autovehicule au dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice in conditiile in care poseda permis de conducere corespunzator categoriei si au varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti. Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic. Persoanele care doresc sa obtina permisul de conducere trebuie sa faca dovada urmarii unui curs de pregatire teoretica prin cursuri organizate de unitati autorizate si a unui curs de pregatire practica numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat in acest sens. Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta. Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere. a) cerere tip; b) fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia în spatiul special destinat; c) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata; d) copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin); e) cazier judiciar; f) certificat medical pentru conducatorii auto; g) avizul psihologic; h) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii examinarii; i) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii); j) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere; k) copia hotarârii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat. Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere. a) act de identitate (carte de identitate, buletin); b) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata; c) cazier judiciar; d) certificat medical pentru conducatorii auto; e) avizul psihologic; f) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere; g) adeverinta eliberata de unitatea de politie pe raza careia s-a produs pierderea sau furtul permisului de conducere si dovada declararii nulitatii permisului de conducere pierdut sau furat, în Monitorul Oficial; h) permisul de conducere, daca acesta a fost deteriorat sau are termenul de valabilitate expirat. Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat, in urma casatoriei. a) permis conducere (dovada) + copie; b) fisa conducatorului dactilografiata; c) viza medicala (sa nu aiba vechime mai mare de un an) + timbru fiscal; d) act schimbare nume + copie (daca e cazul); e) Dosar plic; f) Chitanta C.E.C. reprezentand contravaloare permis; g) Copie dupa buletin sau carte de identitate; Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere romanesc. a) copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinta, carnet sau legitimatie provizorie de identitate); b) fisa detinatorului permisului de conducere; c) certificat medical pentru conducatorii auto; d) avizul psihologic; e) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere; f) permisul de conducere national si traducerea legalizata a acestuia.
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE