Delegat sindical de întreprindere, Cod COR 419003 Delegatul sindical de întreprindere îşi desfăşoară activitatea în organizaţiile sindicale de bază având funcţie de conducere lider de grupă, de secţie, etc. Ocupaţia presupune desfăşurarea unor activităţi ce implică colaborarea cu membri simpli de sindicat sau cu reprezentanţi ai organizaţiei sindicale superioară ierarhic. Implicarea în elaborarea politicii sindicale şi promovarea acesteia, reprezintă activităţi deosebit de importante. Delegatul sindical de întreprindere îşi aduce aportul, prin opiniile formulate, la stabilirea organelor de negociere, participând direct la negocierile privitoare la acorduri sau contracte colective de muncă. Îndeplinirea tuturor atribuţiilor la nivelul cerinţelor presupune o permanentă perfecţionare profesională, în conformitate cu cerinţele U. E. Module: 1. Activitatea organizaţiei sindicale – modulul cuprinde: formele de organizare sindicală în România, oraganizaţiile sindicale, legislaţie, piaţa muncii – cerere, ofertă, salarii, - etapele de desfăşurare ale şedinţelor de sindicat de orice tip, regulamente şi statute, etc. 2. Politici sindicale: politica sindicală generală, liniile politicii sindicale, metode de identificare a opiniilor, legislaţia comunitară în domeniul politicilor sociale şi ocupării forţei de muncă, implementarea aquis-ului comunitar în România, implicarea organizaţiilor sindicale în implementarea aquis-ului comunitar şi în dezvoltarea legislaţiei naţionale din domeniul muncii şi protecţiei sociale. 3. Comunicare, negociere şi consiliere sindicală: metode şi mijloace de comunicare, terminologie specifică organizaţiei de sindicat, contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pentru anii 2007-2010, tehnici de negociere, tactici şi strategii de negociere, protocolul negocierilor, tipuri de negocieri, legislaţia privind negocierea şi drepturile sindicale, politica salarială şi implicarea organizaţiei sindicale, politici de susţinere şi asistenţă pentru şomeri, etc. 4. Planificare şi dezvoltare profesională: surse de informare, criterii de selectare, verificarea şi transmiterea informaţiilor, planificarea activităţii, perfecţionarea profesională sindicală. Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului: 1.Dezvoltarea activităţii organizaţiei 2.Întocmirea şi administrarea materialelor scrise 3.Organizarea şi conducerea şedinţelor de sindicat 4.Comunicarea sindicală 5.Perfecţionarea profesională sindicală 6.Consilierea şi participarea la negocieri 7.Susţinerea şi consilierea membrilor de sindicat 8.Asigurarea serviciilor pentru membri de sindicat / organizaţii sindicale 9.Recrutarea membrilor 10.Culegerea şi organizarea informaţiilor 11.Planificarea activităţii 12.Participarea la elaborarea politicilor sindicale 13.Promovarea politicii sindicale Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de la 1 la 10 de către comisia de verificare, pe baza unui test de verificare a cunoştinţelor teoretice şi prin prezentarea şi susţinerea unui proiect practic. Pentru promovare şi dobândirea Certificatului de absolvire, cursantul trebuie să obţină nota minimă 5 (cinci) la proba teoretică si nota minimă 6 (şase) la proiect. Certificatul de absolvire este acordat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Conditiile de acces: participantii trebuie sa fie absolvenţi ai cursului liceal cu examen de bacalaureat; vârsta minimă 18 ani; membri de sindicat. Documente necesare pentru înscriere: copie diploma de studii, copie buletin de identitate, copie certificat de căsătorie (dacă e cazul), copie certificat de naştere. Miscarea sindicala are nevoie de conducatori cu scoala!!!
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE