REGIA AUTONAMA DE TRANSPORT REPREZENTANTII SINDICATELOR BUCURESTI DIN RATB-RA Nr. 45.490 din 26.10.2009 PROTOCOL Incheiat astazi 26.10.2009, in urma negocierilor Contractului Colectiv de Munca al RATB-RA. Negocierile au fost purtate intre conducerea Regiei Autonome de Transport Bucuresti-RA, reprezentata de comisia de negociere numita de Directorul Genaral si reprezentantii sindicatelor representative din RATB. Reprezentantii patronatului si sindicatelor representative, sunt nominalizati in anexele 11 si 12 la Contractul Colectiv de Munca pe anul 2009-2010. In perioada 27.08.- 26.10.2009, au avut loc negocierile Contractului Colectiv de Munca al RATB-RA, pentru perioada 2009-2010. S-a procedat la discutarea propunerilor de modificare sau completare a unor articole din Contractul Colectiv de Munca si din anexele sale, facute atat de sindicate cat si de patronat, astfel fiind negociat in totalitate Contractul Colectiv de Munca. S-au convenit de comun acord urmatoarele: 1. Valabilitatea Contractului Colectiv de Munca negociat pentru anul 2009-2010 v-a fi de un an. 2. Partile convin modificarea Sistemului de salarizare conform anexei la prezentul Protocol, incepand cu data de 01.04.2010. 3. In situatia in care posibilitatile financiare nu vor permite punerea in aplicare a noului Sistem de salarizare prezentat in anexa, la data convenita prin prezentul Protocol, partile semnatare ale CCM se vor intalni, vor analiza si vor stabilii de comun accord, data la care noul Sistem de salarizare poate fi pus in aplicare. La Centrul de Sanatate cresterile salariale se vor face in functie de posibilitatile financiare proprii. 4. Modificarea Anexei 2 ca urmare a schimbarii Sistemului de salarizare si reevaluarea unor meserii sau functii la care se constata neconcordante intre sarcinile de serviciu si limitele de salarizare, pana la intrarea noului Sistem de salarizare. In vederea schimbarii limitelor de salarizare, propunerile vor fi sustinute de cel putin 5(cinci) motive convingatoare. 5. In situatia in care posibilitatile financiare vor permite, grila de salarizare va fi indexata cu un procent care va reprezenta indicele de inflatie pe anul 2010, la o data convenita de comun accord intre partile semnatare ale Contractului Colectiv de Munca. 6. Pe perioada valabilitatii Contractului Colectiv de Munca se vor lua masuri pentru garantarii locului de munca pentru toti salariatii Regiei. 7. Se va continua procesul de reanalizare si actualizare, pe parcursul derularii Contractului Colectiv de Munca, a proceselor tehnologice si a normelor de munca, respective a incadrarii lucrarilor in grade de complexitate corespunzatoare categoriilor de lucrari existente la ora actuala. Functie de concluziile rezultate din aceste analize se va proceda la modificarea corespondentei dintre categoria de lucrari si nivele de salarizare, printr-un Act additional la Contractul Colectiv de Munca pe anul 2010, de comun accord administratie-sindicate. 8. Modificarea valorii nominale a tichetelor de masa incepand cu data de 01.11.2009, la valoarea de 8,48 lei. 9. Se vor lua masuri pentru simplificarea, modernizarea, eficientizarea structurii organizatorice a RATB astfel incat sa se asigure utilizarea fortei de munca (cu deosebire cea administrative si de intretinere) in concordanta cu indicatorii stability prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat. Rezultatul direct va fi imbunatatirea eficientei si productivitatii, cresterea calitatilor serviciilor de transport prestat. Sindicatele se angajeaza sa sprijine (sa nu impiedice) neconditionat administratia in desfasurarea procesului de modernizare prin masuri luate conform CCM si legilor in vigoare. 10. Valabilitatea textelor din forma finala a CCM, este certificata de semnaturile pe fiecare pagina, a urmatorilor: - Chiru Virgil -din partea patronatului - Ionescu Mircea -din partea S.T.B. - Petrariu Vasile -din partea U.S.T.P.L.B. Un exemplar din Contractul Colectiv de Munca, cu semnaturile partilor, se va depune la Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Prezentul Protocol s-a incheiat in 11 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre partile semnatare. ANEXA La Protocolul nr. 45.490 din 26.10.2009 Incheiat cu ocazia finalizarii negocierii CCM 2009-2010 Modificarea Sistemului de salarizare de la data de 01.04.2010 1. Grila se salarizare corespunzatoare noului Sistem de salarizare: Nivel Grila actuală Grila propusă Nivel Grila actuală Grila propusă 1 836 913 22 2.106 2.298 2 874 953 23 2.200 2.350 3 913 997 24 2.298 2.402 4 953 1.041 25 2.402 2.511 5 997 1.088 26 2.511 2.623 6 1.041 1.137 27 2.623 2.741 7 1.088 1.188 28 2.741 2.865 8 1.137 1.242 29 2.865 2.994 9 1.188 1.297 30 2.994 3.128 10 1.242 1.355 31 3.128 3.270 11 1.297 1.416 32 3.270 3.416 12 1.355 1.480 33 3.416 3.570 13 1.416 1.547 34 3.570 3.731 14 1.480 1.617 35 3.731 3.899 15 1.547 1.690 36 3.899 4.075 16 1.617 1.765 37 4.075 4.258 17 1.690 1.845 38 4.258 4.449 18 1.765 1.928 39 4.449 4.649 19 1.845 2.014 40 4.649 4.858 20 1.928 2.106 41 4.858 5.076 21 2.014 2.200 42 5.076 5.200 2. Glisarea conducatorilor de vehicule, de la transportul public local de personae in noua grila de salarizare, de la nivelele 17 si 18 la nivelul 20 , iar cei de la nivelele 19 si 20 la nivelul 21 , cu modificarea corespunzatoare a limitelor de salarizare din Anexa 2 la Sistemul de salarizare. 3. Modificarea sporului de dificultate la conducatorii de vehicule de la transportul public local de persoane pe 2(doua) grade de dificultate respective 12% si 18% in loc de 3(trei) grade de dificultate 4%, 10% si 14%. 4. Glisarea personalului de intretinere si reparatii incepand cu nivelul 11 si pana la nivelul 18 inclusiv, pe noua grila cu 1 nivel de salarizare, cu modificarea corespunzatoare a limitelor din Anexa 2 la Sistemul de salarizare. 5. Glisarea conducatorilor de vehicule de la S.D.D.C.(beneficiari de spor de 18%), pe noua grila cu 1 nivel de salarizare. 6. Cu aceeasi data la care se va aplica noul Sistem de salarizare, nu se vor mai aplica prevederile art.30(alin.6) , art.52(alin.1, 2 si 4) ; se va modifica art.51 pct.5(lit.a) din prezentul contract si prevederile art.18 si 19 punctele a, b si h(cu exceptia Centrului de Sanatate) iar pct. i se va modifica conform Protocolului ; art.20(alin.1) si reformulate (art.2) ; si art.21 din Sistemul de salarizare, Cap.III din Contract . De asemenea va dispare Anexa 3(cu exceptia Centrului de Sanatate) si se va modifica Anexa 13 din prezentul contract. 7. Modificarea art.50(pct.e) prin suplimentarea concediului de odihna cu 3(trei) zile la fiecare transa de vechime in munca si reformularea art.52 in sensul acordarii a 3(trei) zile lucratoare de C.O. suplimentar, conducatorilor de vehicul care beneficiaza de spor de dificultate.
CCM 2009-2010 TEXT COMPLET ...aici...
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE