C O P I E CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI H O T A R A R E Privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.156/23.08.2001 Majorarea tarifelor pe mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri, Siguranta Circulatiei si Regiei Autonome de Transport Bucuresti ; Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti ; Luand in considerare dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 2/2001 si ale Hotararii de Guvern nr. 432/2001 ; In temeiul art. 38(1), art.46 (1) si art. 48 din Legea nr. 215/2001 privind adiministratia publica locala, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI hotareste: Articol unic – Hotararea C.G.M.B. nr. 156/2001 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza : 1. Alineatul 4 al art. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins : “Pentru fiecare loc ocupat pe scaune si / sau platforma vehiculului cu marfuri sau bagaje, calatorul va composta sau valida in plus, un bilet sau o cartela magnetica la tariful in vigoare la data efectuarii calatoriei”. 2. Alineatul 5 al art. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins : “Compostarea biletului sau validarea cartele magnetice are loc chiar si in situatia in care calatorul detine abonament sau legitimatie de calatorie valabile. Pentru bagajele cu volum mic, care se tin in mana, nu se composteaza sau valideaza in plus un blet sau o cartela magnetica. Pot fi ocupate locurile pe scaune cu marfuri sau bagaje numai in situatia in care nu sunt solicitate de alti calatori pentru a se aseja.” 3. Alineatul 1 al art.10 se modifica si va avea urmatorul cuprins : “Abaterile de la dispozitiile prezentei hotarari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 60 la 100 lei”. 4. Alineatul 3 al art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins : “In momentul constatrii contraventiei, agentul constatator elibereaza contravenientului o dovada numita “CONSTATARE” care va cuprinde : data si locul unde este incheiata constatarea ; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator ; numele si prenumele contravenientului ; descrierea contraventiei cu indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza aceasta; daca fapta ce constituie contraventie a avut sau nu ca urmare producerea unui prejudiciu Regiei Aurtonome de Transport Bucuresti – RA si in ce a constat aceasta ; limita minima si maxima a amenzii prevazute de prezenta hotarare pentru contraventia savarsita si amenda aplicata ; suma care poate fi achitata in termen de 48 de ore de la data eliberarii constatarii ; indicarea locului si a contului unde se poate efectua plata amenzii ; indicarea locului unde se poate efectua plangere impotriva actului de constatare a contraventiei si a termenului in care aceasta poate fi depusa ; semnatura agentului constatator”. 5. Dupa alineatul 3 al art. 13 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 4 cu urmatorul cuprins : “Pe langa exemplarul de “CONSTATARE” eliberat contravenientului agentul constatator mai incheie un exemplar de CONSTATARE care ramane in posesia acestuia si pe baza caruia se intocmeste procesul-verbal de contraventie si care va cuprinde data si locul unde este incheiata constatarea ; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator ; datele personale din actul de identitate al contravenientului, inclusiv codul numeric personal al acestuia ; descrierea contraventiei cu indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza aceasta ; in cazul in care fapta ce constituie contraventie a avut sau nu ca urmare producerea unui prejudiciu Regiei Autonome de Transport Bucuresti – RA, se va mentiona in ce a constat acesta ; obiectiunile contravenientului cu privire la continutul constatarii ; semnatura contravenientului sau a martorului prezent la constatarea contraventiei sau, in lipsa acestuia, motivele care au dus la eliberarea constatarii in acest mod”. 6. Dupa alineatul 4 al art. 13 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 5 cu urmatorul cuprins : “In cazul in care contravenientul sau martorul refuza sau nu poate sa semneze pe constatare , agentul constatator va face mentiune despre aceasta in constatare”. 7. Dupa alienatul 5 al art. 13 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 6 cu urmatorul cuprins : “Avand in vedere specificul activitatii, procesul-verbal de contraventie se intocmeste ulterior eliberarii constatarii”. 8. Art. 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins : “Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori, in cazul contraventilor cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, pasaportul si seria si numarul tichetului de inscriere a contraventiilor. In cazul in care contravenientul refuza sa se legitimeze, agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici”. PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Ion Victor Stan Dumitru Stanescu Bucuresti : 25.09.2003 Nr. 267
Hotararii C.G.M.B. nr.156/23.08.2001 >>> aici...
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE